Category Archives: 101 เรื่องสถาปนิกน่ารู้

อ่างล้างหน้าในโรงแรมชื่อ AC Palacio ในประเทศสเปน

101 เรื่องที่สถาปนิกน่ารู้: เรื่องที่ 2 อ่างล้างหน้าไม่ต้องมีที่ขังน้ำ

2 June 2013 at 12:49 จากการทำงานเป็นสถาปนิกมานาน พบว่ามีข้อมูลและข้อเท็จจริงหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้หรือผิดแผกจากที่เคยเรียนมาในโรงเรียนสถาปัตยกรรม จึงอยากที่จะนำมาเสนอเพื่อแชร์ประสบการณ์ โดยแบ่งเป็นเรื่องๆ เรื่องที่สองที่จะขอนำเสนอคือ สะดืออ่างล้างหน้าหน้าอ่างล้างมือ

Read More »

การวางถังดับเพลิงที่ญี่ปุ่น

101 เรื่องสถาปนิกน่ารู้: เรื่องที่1 ถังดับเพลิง

10 May 2013 at 14:32 จากการทำงานเป็นสถาปนิกมานานพบว่ามีข้อมูลและข้อเท็จจริงหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้หรือผิดแผกจากที่เคยเรียนมาในโรงเรียนสถาปัตยกรรมจึงอยากที่จะนำมาเสนอเพื่อแชร์ประสบการณ์ โดยแบ่งเป็นเรื่องๆ

Read More »