ตรวจสุขภาพกบ้านก่อนรับโอน

ตรวจสุขภาพบ้านก่อนรับโอน

ตรวจสุขภาพบ้านก่อนรับโอน

ISBN : 9789742892050 ผู้เขียน : วิญญู วานิชศิริโรจน์ สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน ประเภท : บ้านและสวน/DIY/คู่มือช่าง ปัจจุบันการซื้อ-ขายบ้านจัดสรรจะเป็นลักษณะของการซื้อบ้านที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อจึงไม่เห็นขั้นตอนการก่อสร้างบ้าน ซี่งอาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจ รวมทั้งเจ้าของโครงการบางแห่งอาจหมกเม็ดงานก่อสร้าง หรือวัสดุบางอย่างอาจไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อบอกและเตือนให้ผู้ซื้อได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ด้วยการแนะนำเทคนิคการตรวจสอบบ้านในจุดต่าง ๆ อาทิ หลังคา พื้น ผนัง เพดาน ฯลฯ อย่างถี่ถ้วนและมีขั้นตอนพร้อมตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบ, ใบบันทึกการตรวจสอบและตัวอย่างการเขียนจดหมาย เพื่อนำเสนอการตรวจสอบกับเจ้าของโครงการ เพื่อให้ผู้ซื้อได้บ้านที่ดีมีมาตรฐาน

สั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่<

Books List<–