Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
ตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน – Winyou an Architect
ตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน

ตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน

ตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน

ISBN : 9789742892494

ผู้เขียน : วิญญู วานิชศิริโรจน์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน

ประเภท : บ้านและสวน/DIY/คู่มือช่าง

คำแนะนำของการตรวจสอบงานในขั้นตอนสุดท้ายก่อนลงนามรับห้องชุด จากประสบการณ์ของสถาปนิกมืออาชีพ

หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าถึงกระบวนการตรวจสอบห้องชุดในแง่มุมต่างๆ ทั้งในเรื่องโครงสร้าง วิธีการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ ตลอดจนถึงพื้นที่ส่วนกลาสงต่างๆ และระบบรักษาความปลอดภัยของอาคาร เพื้อให้เจ้าของห้องชุดได้อยู่อย่างสุขสบายใน “บ้าน” ของตัวเอง

สั่งซื้อหนังสือนี้ได้ที่นี่<–

์์Books List<–