Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
วิชาโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2542 – Winyou an Architect

วิชาโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2542

ข้อสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ก) และการสอบเทียบวิทยฐานะตามมาตรฐานความรู้ขั้นภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ข) และ (ค) แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508

1. วงกลมรอบข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด 1 หัวข้อ (50 คะแนน)

1.1 ทำไมห้องแถวบางแห่งต่อเติมเพิ่มชั้นขึ้น แต่ยังไม่เกิดอาคารวิบัติ

ก.) เพราะเอา Safety Factor มาใช้
ข.) เพราะเป็นอาคารหน้าแคบ
ค.) เพราะขนาดช่วงเสาทั้งกว้างและยาวเท่ากันหมด (ทั่วไป = 4.00 เมตร)
ง.) เพราะการถ่ายน้ำหนักแนวดิ่งตรงไปตรงมา
จ.) เพราะปัจจุบันใช้เหล็กข้ออ้อยในการก่อสร้าง
ฉ.) เพราะวางบันไดอยู่ในช่วงหลังสุดของอาคาร

1.2 หินชนิดใดเหมาะสมกับการใช้ผสมในคอนกรีตทำโครงสร้างอาคารให้แข็งแรงมากที่สุด

ก.) หินเกล็ด (เป็นหินอัคนีก้อนเล็กๆเป็นเกล็ดๆ)
ข.) หินภูเขา (เป็นหินอัคนีก้อนเหลี่ยมๆ)
ค.) หินแม่น้ำ (เป็นหินก้อนกลมมน)
ง.) หินคว๊อซ (เป็นก้อนใสๆ บางครั้งเรียกว่าเขี้ยวหนุมาน)
จ.) หินฟันม้า (เป็นหินก้อนสีเหลืองออกน้ำตาล)
ฉ.) หินภูเขาไฟ (เป็นส่วนหนึ่งของลาวาจากภูเขาไฟ)

1.3 การจี้คอนกรีตเมือเทคอนกรีตลงในไม้แบบแล้ว ทำเพื่อ

ก.) ให้ส่วนผสมของคอนกรีตผสมผสานกันอย่างดีมากขึ้น
ข.) ให้คอนกรีตฟูกระจายเต็มไม้แบบ
ค.) ให้คอนกรีตเกิดการแยกมวลออกจากกันอย่างมีสัดส่วน
ง.) ให้คอนกรีตไม่แข็งตัวเร็วเกินไป
จ.) ให้คอนกรีตไม่สะสมประจุไฟฟ้าลบ
ฉ.) ให้คอนกรีตแน่นตัว ลดช่องว่างไล่ฟองอากาศ

1.4 เพราะเหตุใดจึงต้องบ่มคอนกรึตหลังจากเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว

ก.) เพื่อไล่น้ำออกจากคอนกรีต
ข.) เพื่อให้คอนกรีตแข็งตัวเร็วขึ้น
ค.) เพื่อให้คอนกรีตแข็งตัวช้าลง
ง.) เพื่อลดความร้อนแต่ไม่ให้น้ำระเหยออกเร็ว
จ.) เพื่อไม่ให้คอนกรีตหลุดออกจากไม้แบบ
ฉ.) เพื่อป้องกันการขยายตัวของคอนกรีต

1.5 แปหลังคา นอกจากทำหน้าที่รับแผ่นกระเบื้องหลังคาแล้ว ยังช่วยด้านโครงสร้างอะไรอีก

ก.) เป็นนั่งร้านชั่วคราวเวลาซ่อมหลังคา
ข.) เป็นตัวปรับความลาดเอียงของหลังคา
ค.) ยึดจันทันไม่ให้พลิกตัว
ง.) เป็นตะแกรงดึงดั้งและขื่อ
จ.) เป็นตัวยึดอกไก่ไม่ให้บิดหรือโก่งงอ
ฉ.) ช่วยยึดอะเสไม่ให้เกิดเป็นคลื่น

1.6 การตอกเสาเข็มหกเหลี่ยม จะต้องตรวจสอบ “ดิ่ง” อย่างน้อยกี่ด้าน

ก.) หนึ่งด้าน
ข.) สองด้าน
ค.) สามด้าน
ง.) สี่ด้าน
จ.) ห้าด้าน
ฉ.) หกด้าน

1.7 “หนดดกุ้ง” ในงานก่อสร้าง มีไว้เพื่ออะไร

ก.) เป็นสายล่อฟ้าขนาดเล็ก
ข.) เป็นเหล็กปลอกรัดเหล็กโครงสร้าง
ค.) ช่วยถ่ายน้ำหนักจากแปสู่อกไก่
ง.) ช่วยยึดหัวเสาเข็มกับฐานราก
จ.) ช่วยยึดผนังก่ออิฐกับโครงสสร้าง
ฉ.) เป็นตัวรับแรงดึงแนวขวางของทรัสโครงสร้างหลังคา

1.8 หากเกิดรอยแตกเฉียงๆที่มุมประตูหน้าต่าง น่าจะเริ่มตั้งสมมุติฐานว่าเป็นเพราะอะไร

ก.) ขนาดของช่องเปิดใหญ่เกินไป
ข.) ขนาดของช่องเปิดเล็กเกินไป
ค.) ไม่มีเสาเอ็นทับหลัง
ง.) มีความชื้นเข้าไปในผนัง
จ.) ผนังถูกแดดตรงมากเกินไปโดยไม่มีชายคาบัง
ฉ.) เพราะเป็นบานเลื่อนที่มีการเลื่อนบานชนวงกบบ่อยๆ

1.9 Slab on Ground หมายถึงอะไร

ก.) พื้นที่ถ่ายน้ำหนักลงที่ดินโดยตรง
ข.) พื้นชั้นล่างที่ถ่ายน้ำหนักโดยตรงลงคานคอดิน
ค.) พื้นที่ก่อสร้างไกลจากแหล่งน้ำ
ง.) การตัดแต่ง slope ของภูมิสถาปนิก
จ.) การรวมน้ำหนักจากหลังคามาสู่พื้นดินเพื่อคำนวณจำนวนเสาเข็ม
ฉ.) การใช้ดินเป็นไม้แบบของคานและพื้นชั้นล่าง

1.10 ตามมาตรฐานแล้ว พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กจะต้องมีคอนกรีตหุ้มเหล็กเส้นอย่างน้อยเท่าไร

ก.) 0.50 นิ้วฟุต
ข.) 1.00 นิ้วฟุต
ค.) 1.50 นิ้วฟุต
ง.) 2.00 นิ้วฟุต
จ.) 2.50 นิ้วฟุต
ฉ.) 3.00 นิ้วฟุต

1.11 คอนกรีตเป็นส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ + ทราย + หิน ถ้าเป็นคอนกรีตโครงสร้าง จะผสมของ 3 อย่างนี้ด้วยอัตราส่วน เท่าไร (ตามปริมาตร)

ก.) 1 : 1 : 1
ข.) 1 : 1 : 2
ค.) 1 : 2 : 1
ง.) 1 : 2 : 2
จ.) 1 : 2 : 4
ฉ.) 1 : 3 : 5

1.12 การทดสอบ Concrete Slump นั้นมีความสำคัญเกี่ยวกับการทดสอบเรื่องอะไร

ก.) ความเหลวหรือความแห้งของคอนกรีต
ข.) ความสามารถในการรับแรงอัดของคอนกรีต
ค.) ความสามารถในการรับแรงดึงของคอนกรีต
ง.) ความสามารถในการรับแรงเฉือนของคอนกรีต
จ.) การตรวจวัดน้ำหนักของคอนกรีต
ฉ.) การตรวจสอบจำนวนก้อนหินในส่วนผสม

1.13 เสา คสล. 6 ต้น มีสัดส่วนคอนกรีตกับเหล็กเท่ากัน มีความสูงเท่ากัน เสาต้นใดจะรับน้ำหนักได้มากที่สุด

ก.) 20 x 40 cm.
ข.) 30 x 30 cm.
ค.) 10 x 80 cm.
ง.) 25 x 30 cm.
จ.) 30 x 40 cm.
ฉ.) 25 x 40 cm.

1.14 ระยะเวลาการถอดไม้แบบ “ข้างคาน” น่าจะต้องรอนานเพียงไรหลังจากเทคอนกรีตเสร็จ

ก.) 2 วัน
ข.) 7 วัน
ค.) 10 วัน
ง.) 14 วัน
จ.) 21 วัน
ฉ.) 28 วัน

1.15 เสาบ้านพักอาศัยที่มีช่วง span 5.00 เมตร สถาปนิกจะเตรียมขนาดคาน คสล.ไว้ขนาดใด

ก.) 20 x 20 cm.
ข.) 20 x 30 cm.
ค.) 20 x 40 cm.
ง.) 20 x 50 cm.
จ.) 20 x 60 cm.
ฉ.) 20 x 70 cm.

1.16 Hollow Core คืออะไรในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยทั่วไป

ก.) โครงสร้างฐานราก
ข.) โครงสร้างเสาตอม่อ
ค.) โครงสร้างเสาอาคาร
ง.) โครงสร้างคาน
จ.) โครงสร้างพื้น
ฉ.) โครงสร้างหลังคา

1.17 Blow Count คือการตรวจสอบอะไร

ก.) จำนวนเหล็กในคอนกรีต
ข.) จำนวนนับการตอกเสาเข็ม
ค.) จำนวนหน้าต่างที่ลมผ่านได้
ง.) จำนวนแผ่นกระเบื้องหลังคาต่อตารางเมตร
จ.) ระยะห่างของอาคารต่ออาคาร
ฉ.) ระยะความสูงของถังเก็บน้ำ

1.18 พื้นของห้องใดในบ้านพักอาศัย ที่วิศวกรจะเตรียมการให้รับน้ำหนักจรได้มากที่สุด

ก.) ห้องพระ
ข.) ห้องนั่งเล่น
ค.) ห้องพักผ่อน
ง.) ห้องนอนใหญ่
จ.) ห้องนอนธรรมดา
ฉ.) ห้องน้ำ

1.19 เหล็กข้ออ้อยที่ใช้ในประเทศไทย จะมีคุณสมบัติดีกว่าเหล็กกลมอย่างไร

ก.) รับแรงดึงได้มากกว่า
ข.) มีแรงยึดเกาะ (bond) ดีกว่า
ค.) ทั้งรับแรงดึงและมีแรงยึดเกาะได้ดีกว่า
ง.) ราคาถูกกว่า
จ.) ขนส่งง่ายกว่า (ไม่เสียรูปทรง)
ฉ.) ราคาถูกกว่า

1.20 ชนิดของปูนที่ใช้ทำพื้นหินขัดเพื่อให้มีความแข็งแกร่ง และขัดเป็นมันสวยงาม คือ

ก.) ปูนขาว
ข.) ปูนซีเมนต์ขาว
ค.) ปูน Portland ผสมสีฝุ่นขาว
ง.) ปูน Portland ผสมปูนขาว
จ.) ปูน Silica ผสมสีฝุ่นขาว
ฉ.) ปูน Silica ผสมปูนขาว

1.21 เหล็กปลอกนอกจากมีไว้ยึดรูปของเหล็กเส้นแล้ว ยังช่วยรับแรงชนิดใดที่เกิดขึ้นในคาน

ก.) แรงเหวี่ยง
ข.) แรงดึง
ค.) แรงอัด
ง.) แรงเฉือน
จ.) แรงกระแทก
ฉ.) แรงลม

1.22 ถังน้ำสเตนเลส บรรจุน้ำเต็ม 2 ลูกบาศก์เมตร จะมีน้ำหนักกระทำที่พื้นไม่น้อยกว่าเท่าไร

ก.) 0.5 ton
ข.) 1.0 ton
ค.) 1.5 ton
ง.) 2.0 ton
จ.) 3.0 ton
ฉ.) 4.0 ton

1.23 หลังคาที่มีความลาดชัน 30 องศา เดิมมุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ หากต้องการเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาใหม่ “ไม่น่า” จะใช้วัสดุ มุงชนิดใดมุงทดแทน เพราะมีน้ำหนักเกิดขึ้นมากกว่าเดิม

ก.) กระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่
ข.) กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก
ค.) กระเบื้องซีเมนต์
ง.) กระเบื้องลอนคู่เหมือนเดิม
จ.) แป้นเกล็ดไม้สัก
ฉ.) แผ่นหลังคาโลหะ

1.24 ในงานโครงสร้างไม้ทั่วไปในปัจจุบัน คานไม้และอะเสไม้ น่าจะวางที่จุดใดของเสาไม้

ก.) คานวางหน้าในเสา อะเสวางหน้าในเสา
ข.) คานวางหน้าในเสา อะเสวางหน้านอกเสา
ค.) คานวางหน้านอกเสา อะเสวางหน้าในเสา
ง.) คานวางหน้านอกเสา อะเสวางหน้านอกเสา
จ.) คานเสียบกลางเสา อะเสเสียบกลางเสา
ฉ.) คานวางหน้านอกเสา อะเสเสียบกลางเสา

1.25 ผนังกระจก (Curtain Wall) สำหรับอาคารสูงในประเทศไทย กฎหมายกำหนดความปลอดภัยไว้ว่าต้องเป็นกระจก ชนิดใด

ก.) Single Anneal Glass
ข.) Single Heat Strengthen Glass
ค.) Single Tempered Glass
ง.) Laminated Anneal Glass
จ.) Laminated Heat Strengthen Glass
ฉ.) Laminated Tempered Glass

2. ขอให้ท่านเลือกความข้อ 1-20 ที่เหมาะสมและใส่ตัวเลขลงหน้าข้อ A-J (10 คะแนน)

1. ระบายน้ำฝนที่หลังคา
2. ห้ามนำไปใช้ทำโครงสร้าง
3. เสาเข็มที่ตอกเป็นกลุ่ม
4. ห้ามเจาะรูเพราะจะเกิดอาคารวิบัติได้
5. ปลั๊กไฟกันน้ำ
6. แรงกระทบที่พื้นเป็นจังหวะ
7. 1,800 กิโลกรัม
8. 2,400 กิโลกรัม
9. หนวดกุ้ง
10. เหล็กรับแรงเฉือน
11. แรงกระทำทางด้านข้างอาคาร
12. พื้นปูแกรนิต
13. รางเลื่อนสำหรับขนของหนัก
14. รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ
15. เหล็กรูปพรรรณ
16. ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ
17. สารผสมอุดรูรั่วซึม
18. ต้องขัดกระดาษทรายและทาน้ำมันก่อนนำไปใช้ทำโครงสร้าง
19. กันดินพัง
20. ไม้สักที่กลึงจนกลม

___ A. Post Tension
___ B. Live Load
___ C. เหล็กเส้นที่เป็นสนิมขุม
___ D. น้ำหนักคอนกรีต 1 ลบ.ม.
___ E. Form work
___ F. Sheet Pile
___ G. Section Steel
___ H. ตะเฆ่ราง
___ I. Water Plug
___ J. Wind Load

3. ตามผังโครงสร้าง คสล.หล่อกับที่ข้างล่าง เสาแต่ละต้นจะรับน้ำหนักแตกต่างกัน ขอให้ท่านเรียงการ รับน้ำหนักจากเสาต้นที่มากที่สุดไปสู่น้อยที่สุด (เสา 1,2,3,4,5) (5 คะแนน)

2542exam05-01

เสาต้นที่รับน้ำหนัก มากที่สุด คือ หมายเลข __________
เสาต้นที่รับน้ำหนัก มากรองลงมา คือ หมายเลข __________
เสาต้นที่รับน้ำหนัก รองลงมาอีก คือ หมายเลข __________
เสาต้นที่รับน้ำหนัก รองลงมาอีก คือ หมายเลข __________
เสาต้นที่รับน้ำหนัก น้อยที่สุด คือ หมายเลข __________

4. ตามผังคานหมายเลข B1-B5 น่าจะมีรูปตัดเป็นอย่างไร ให้กรอกเลขที่ลงในช่องว่างด้านล่าง(5 คะแนน)

2542exam05-02

คาน B1 น่าจะมีรูปตัดตามหมายเลข __________
คาน B2 น่าจะมีรูปตัดตามหมายเลข __________
คาน B3 น่าจะมีรูปตัดตามหมายเลข __________
คาน B4 น่าจะมีรูปตัดตามหมายเลข __________
คาน B5 น่าจะมีรูปตัดตามหมายเลข __________

5. เขียนรูปตัดโครงสร้างพื้นอาคารไม้ ตามแปลนที่ให้มา พร้อมแสดงขนาดของไม้ชิ้นต่างๆและระยะ แต่ไม่ต้องแสดงโครงสร้างให้ดิน (5 คะแนน)

2542exam05-03

6. ให้ท่านเขียนรูปตัดถนน คสล.ที่ใช้รับการวิ่งของรถภายในบ้านพักอาศัย ตามแปลนที่ให้มา (5 คะแนน)

2542exam05-04

7. อธิบายลักษณะของฐานรากแต่ละชนิด พร้อมวาดภาพประกอบ (20 คะแนน)

7.1 ฐานรากเดี่ยว (Isolated Footing) ________________
7.2 ฐานรากกลุ่มขนาดใหญ่ (Mat Footing) ________________
7.3 ฐานรากตีนเป็ด ________________
7.4 ฐานรากขั้นบันได (Step Footing) ________________
7.5 ฐานรากกงพัด ________________

รายการข้อสอบทั้งหมด<–