Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
วิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง พ.ศ. 2542 – Winyou an Architect

วิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง พ.ศ. 2542

ข้อสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ก) และการสอบเทียบวิทยฐานะตามมาตรฐานความรู้ขั้นภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ข) และ (ค) แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508

1. วงกลมรอบข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด 1 หัวข้อ (50 คะแนน)

1.1 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำน่าจะปูด้วยวัสดุชนิดใด

ก.) หินขัด
ข.) ทรายล้าง
ค.) แกรนิต
ง.) กระเบื้องเคลือบ
จ.) Ferro Cement
ฉ.) Vinyl Tile

1.2 พื้นห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยน่าจะปูด้วยวัสดุชนิดใด

ก.) หินขัด
ข.) ทรายล้าง
ค.) แกรนิต
ง.) กระเบื้องเคลือบ
จ.) Ferro Cement
ฉ.) Vinyl Tile

1.3 ห้องอัดเสียงสถานีวิทยุน่าจะบุผนังด้วยวัสดุชนิดใด

ก.) Gypsum Board
ข.) Alucobond Sheet
ค.) Metal Sheet
ง.) Acoustic Board
จ.) Vinyl Wallpaper
ฉ.) Ceramic Facing Tile

1.4 คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาที่ใช้ก่อผนังในประเทศไทยปัจจุบัน ที่ถูกต้องที่สุดคือ

ก.) น้ำหนักเบากว่าน้ำ
ข.) ราคาถูกกว่าอิฐมอญเมื่อคิดโดยน้ำหนัก
ค.) สีเข้มจัดกว่าอิฐมอญ
ง.) ปกติแล้วก้อนจะเล็กกว่าอิฐมอญท้องถิ่น
จ.) กันเสียงสู้อิฐมอญไม่ได้
ฉ.) มีรูกลวงกลมๆตรงกลางเหมือน Concrete Block

1.5 ไม้ที่เป็นไม้เนื้ออ่อนที่สุด ยุบและเป็นรอยง่ายที่สุดคือ

ก.) ไม้มะค่า
ข.) ไม้แดง
ค.) ไม้ประดู่
ง.) ไม้ชิงชัน
จ.) ไม้เต็ง
ฉ.) ไม้สัก

1.6 กรอบหน้าต่างอลูมิเนียมสีใดราคาถูกที่สุดในท้องตลาดปัจจุบัน

ก.) สีเงินตามธรรมชาติ
ข.) สีชาอ่อน
ค.) สีชาปานกลาง
ง.) สีชาเข้ม
จ.) สีดำ
ฉ.) สีแดง (ด้วยการอบสี)

1.7 กระเบื้องหลังคาชนิดใดมีขนาดมาตรฐานเป็นแผ่นที่เล็กที่สุด

 ก.) กระเบื้องลอนคู่
ข.) กระเบื้องลอนใหญ่
ค.) กระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่
ง.) กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก
จ.) กระเบื้องหางเหยี่ยว
ฉ.) กระเบื้องซีเมนต์

1.8 G.R.C. เป็นวัสดุที่มักใช้ในส่วนอาคารที่ต้องการรูปแบบเป็นพิเศษ หรือส่วนอาคารที่หล่อคอนกรีตยากหรือหนักเกินไป เพราะ G.R.C. มีน้ำหนักเบาและทนทาน มีส่วนประกอบพื้นฐานอะไร

ก.) หินเกล็ด
ข.) เส้นใยไฟเบอร์
ค.) Ceramic
ง.) เหล็กรับแรงดึงสูง
จ.) ดินขาว
ฉ.) Aluminium Sheet

1.9 แผ่นไม้อัดที่หนาที่สุด หาไม่ยากในท้องตลาด คือความหนาเท่าไร

ก.) 4 มม.
ข.) 8 มม.
ค.) 10 มม.
ง.) 15 มม.
จ.) 20 มม.
ฉ.) 25 มม.

 1.10 ศัพท์เทคนิคที่ใช้เรียกสีพลาสติกทาอาคารคือ

ก.) Enamel
ข.) Emulsion
ค.) Epoxy
ง.) Emergenting
จ.) Ethernal
ฉ.) Elaboration

1.11 ลูกบิดประตูห้องน้ำในบ้านพักอาศัย น่าจะใช้ลูกบิดแบบใด

ก.) ใช้ลูกกุญแจแบบมี 3 pin
ข.) ใช้ลูกกุญแจแบบมี 5 pin
ค.) ใช้ลูกกุญแจแบบมี 7 pin
ง.) ใช้ลูกกุญแจแบบมี 12 pin
จ.) แบบเขาควาย
ฉ.) แบบไม่ต้องใช้ลูกกุญแจเปิด

1.12 ดั้งโท ใช้รับโครงสร้างหลังคาไม้ส่วนใด

ก.) จันทัน
ข.) ขื่อ
ค.) อะเส
ง.) แป
จ.) อกไก่
ฉ.) เชิงชาย

1.13 กระจกชนิดใดจะมีความแข็งมากที่สุด

ก.) Anneal Glass
ข.) Heat Strengthen Glass
ค.) Tempered Glass
ง.) Structural Silicone Glass
จ.) Hardener Poly Glass
ฉ.) Stain Glass

1.14 ประตูไม้ภายนอกที่ถูกแดดและละอองฝนบางเวลา น่าจะทาผิวด้านนอกด้วยอะไร

ก.) สีน้ำมัน
ข.) สีพลาสติก
ค.) ทินเนอร์
ง.) แลคเกอร์
จ.) ชแล็ค
ฉ.) สีฝุ่นน้ำ

1.15 เหล็กเส้นตามมาตรฐาน จะปั้มข้อมูลอะไรบ้างที่เส้นเหล็ก

ก.) ชนิดของเหล็ก + ขนาดของเหล็ก
ข.) บริษัทผู้ผลิต + ชนิดของเหล็ก
ค.) ขนาดของเหล็ก + บริษัทผู้ผลิต
ง.) บริษัทผู้ผลิต + ชนิดของเหล็ก + ขนาดของเหล็ก
จ.) ชนิดของเหล็กอย่างเดียว
ฉ.) ขนาดของเหล็กอย่างเดียว

1.16 ขนาดมาตรฐานของแผ่นยิบซั่มบอร์ดในท้องตลาดไทย จะมีขนาดโดยประมาณเท่าไร

ก.) 60 cm x 60 cm
ข.) 60 cm x 90 cm
ค.) 90 cm x 90 cm
ง.) 90 cm x 120 cm
จ.) 120 cm x 120 cm
ฉ.) 120 cm x 240 cm

1.17 ขนาดมาตรฐานของแผ่นไม้อัดในท้องตลาดไทย จะมีขนาดโดยประมาณเท่าไร

ก.) 60 cm x 60 cm
ข.) 60 cm x 90 cm
ค.) 90 cm x 90 cm
ง.) 90 cm x 120 cm
จ.) 120 cm x 120 cm
ฉ.) 120 cm x 240 cm

1.18 ขนาดมาตรฐานของแผ่นกระเบื้องกระดาษในท้องตลาดไทย จะมีขนาดโดยประมาณเท่าไร

ก.) 60 cm x 60 cm
ข.) 60 cm x 90 cm
ค.) 90 cm x 90 cm
ง.) 90 cm x 120 cm
จ.) 120 cm x 120 cm
ฉ.) 120 cm x 240 cm

1.19 ยิปซั่มบอร์ดขนาดความหนา 9 มม. เหมาะสำหรับติดตั้งส่วนใดของอาคาร

ก.) พื้น
ข.) ผนัง
ค.) ฝ้าเพดาน
ง.) รอบกรอบประตูด้านใน
จ.) รอบกรอบประตูด้านนอก
ฉ.) รอบกรอบหน้าต่างด้านนอก

1.20 หินอ่อนขนาด 60 cm x 60 cm ที่ใช้ปูพื้นอาคาร ส่วนใหญ่จะมีความหนาเท่าใด

ก.) ครึ่งนิ้วฟุต
ข.) หนึ่งนิ้วฟุต
ค.) หนึ่งนิ้วครึ่ง
ง.) สองนิ้วฟุต
จ.) สองนิ้วครึ่ง
ฉ.) สามนิ้วฟุต

1.21 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ทำโครงสร้าง เป็นปูนซีเมนต์ชนิดใด

ก.) Portland Cement
ข.) Silica Cement
ค.) Bituminus Cement
ง.) Monica Cement
จ.) Partial Cement
ฉ.) Ferro Cement

1.22 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ก่ออิฐฉาบปูน เป็นปูนซีเมนต์ชนิดใด

ก.) Portland Cement
ข.) Silica Cement
ค.) Bituminus Cement
ง.) Monica Cement
จ.) Partial Cement
ฉ.) Ferro Cement

1.23 พื้นที่ส่วนใดของอาคารห้ามใช้พื้นสำเร็จก่อสร้าง

ก.) ห้องนั่งเล่น
ข.) ห้องรับแขก
ค.) ห้องน้ำ
ง.) ห้องสมุด
จ.) ห้องเก็บของ
ฉ.) ห้องพระ

1.24 ทรายสำหรับถมที่ ไม่ใช้ในการก่อสร้างเป็นทรายชนิดใด

ก.) ทรายแม่น้ำ
ข.) ทรายทะเล
ค.) ทรายภูเขา
ง.) ทรายขี้เป็ด
จ.) ทรายยางดำ
ฉ.) ทรายขอบกระด้ง

1.25 น้ำปูนขาวที่แช่ปูนขาวเอาไว้อย่างน้อย 1 คืน แล้วนำมาผสมกับวัสดุก่อสร้างใด เพื่ออะไร

ก.) ผสมปูนฉาบเพื่อประสานปูนฉาบไม่ให้แตกร้าวง่าย
ข.) ผสมสีทาบ้านเพื่อให้เพิ่มแรงยึดเกาะ
ค.) ผสมคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตแข็งตัวเร็วขึ้น
ง.) ผสมซิลิโคนเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นสูงขึ้น
จ.) ผสมน้ำเพิ่มเพื่อใช้ราดเหล็กโครงสร้างป้องกันสนิมเหล็ก
ฉ.) ผสมน้ำยากันซึมเพื่อกันซึมได้ดีขึ้น

2. ขอให้ท่านเรียงลำดับการก่อสร้างตามกิจกรรม A – J และลงตัวอักษรในช่องว่างด้านล่าง ตามลำดับ กิจกรรมก่อนหลัง (10 คะแนน)

A. ทำฐานราก
B. วางแผ่นพื้นสำเร็จอาคารชั้นล่าง
C. ปักผัง
D. หล่อคานรับพื้นชั้นล่าง
E. เทท๊อปปิ้ง (Topping) พื้นชั้นล่าง
F. ติดบัวเชิงผนังไม้พื้นชั้นล่าง
G. ตอกเสาเข็ม
H. หล่อเสารับพื้นชั้นล่าง
I. ก่อผนังอิฐพื้นชั้นล่าง
J. ปูกระเบื้อง ceramic พื้นชั้นล่าง

กิจกรรมหมายเลข 1 ________
กิจกรรมหมายเลข 2 ________
กิจกรรมหมายเลข 3 ________
กิจกรรมหมายเลข 4 ________
กิจกรรมหมายเลข 5 ________
กิจกรรมหมายเลข 6 ________
กิจกรรมหมายเลข 7 ________
กิจกรรมหมายเลข 8 ________
กิจกรรมหมายเลข 9 ________
กิจกรรมหมายเลข 10 ________

3. ให้ท่านเลือกความตามข้อ 1-15 ที่เหมาะสมลงและใส่ตัวเลขลงหน้าข้อ A-J (20 คะแนน)

1. ประตูหน้าต่าง
2. มักทำด้วยไฟเบอร์กลาส
3. แผ่นยางที่ใส่ไว้ ณ จุดที่หยุดเทหรือต่อ เชื่อม คอนกรีต เพื่อกัน น้ำซึม
4. เสารับจันทันเอก
5. ขนาด 4″ x 4″
6. ปั้นจั่น
7. ขนาด 2″ x 12″
8. ก้อนมีรูพรุนคล้ายฟองน้ำ
9. Reflective Glass
10. Laminated Glass
11. Sealant Silicone
12. ปุ๋ยยูเรีย
13. เสาที่ต่อขึ้นจากฐานราก
14. ทำจากกระดาษสา
15. ดินโคลน

_____ A. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
_____ B. เสาเอ็นทับหลัง
_____ C. เสาตอม่อ
_____ D. ถังน้ำใต้ดินสำเร็จรูป
_____ E. คอนกรีตมวลเบา
_____ F. ขนาดชิ้นไม้ปาร์เก้ต์เข้าลิ้นทั่วไปในท้องตลาด
_____ G. กระจกสะท้อนแสง
_____ H. Water Stop
_____ I. ฉนวนใยแก้ว
_____ J. ลูกฟักกระจก

4. ให้ท่านเขียนรูปตัดตามแนวเส้นตัดที่กำหนดของผนังก่ออิฐและหน้าต่างตามรูปด้านที่ให้มา ให้เห็น ส่วนประกอบและรายละเอียด (Detail) ที่สำคัญสำหรับการก่อสร้าง (5 คะแนน)

2542exam06-01
มาตราส่วน 1 : 50

5. ให้ท่านเขียนรูปตัดตามแนวเส้นตัดที่กำหนด ของหลังคาโครงสร้างไม้ Gable มุงด้วยกระเบื้อง ซีเมนต์ตามแปลนที่ให้มา ให้เห็นส่วนประกอบและรายละเอียด (Detail) ที่สำคัญสำหรับการก่อสร้าง (5 คะแนน)

2542exam06-02
มาตราส่วน 1 : 100

6. ให้ท่านเขียนรูปตัดตามแนวเส้นตัดที่กำหนด ของบันไดโครงสร้างและลูกนอนไม้ตามแปลนที่ให้มา ให้เห็นส่วนประกอบและรายละเอียด (Detail) ที่สำคัญสำหรับการก่อสร้าง แต่ไม่ต้องเขียนราวบันได และส่วนผนังที่ติดกับบันได (5 คะแนน)

2542exam06-03
มาตราส่วน 1 : 100

7. ให้ท่านเขียนรูปตัดตามแนวเส้นตัดที่กำหนด ของตู้เสื้อผ้าแบบติดกับที่ (Built In) ตามรูปด้านที่ให้ มา เพื่อให้เห็นส่วนประกอบและรายละเอียด (Detail) ที่สำคัญ รวมถึงผนังก่ออิฐด้านหลังด้วย(5 คะแนน)

2542exam06-04
มาตราส่วน 1 : 50

รายการข้อสอบทั้งหมด<–