Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
วิชางานระบบอาคาร พ.ศ. 2543 – Winyou an Architect

วิชางานระบบอาคาร พ.ศ. 2543

ข้อสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ก)และการสอบเทียบวิทยฐานะตามมาตราฐานความรู้ขั้นภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ข) และ (ค)แห่ง พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508

คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบวันที่ 5 ตุลาคม 2543 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ข้อกำหนดในการสอบ

1. ไม่อนุญาตให้นำตำรา เอกสาร หรือเครื่องมือประมวลผล(คอมพิวเตอร์) เข้าห้องสอบ
2. ให้เขียนเลขประจำตัวสอบลงในข้อสอบทุกแผ่น
3. ห้ามนำข้อสอบทั้งหมดออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

การตรวจพิจารณา

ข้อที่ 1 ข้อละ 5 คะแนน
ข้อที่ 2 ข้อละ 50 คะแนน
ข้อที่ 3 ข้อละ 12 คะแนน
ข้อที่ 4 ข้อละ 13 คะแนน
ข้อที่ 5 ข้อละ 20 คะแนน

1. ให้ท่านวงกลมหัวข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด เพียงหัวข้อเดียว (ข้อละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน)

1.1 สารทำความเย็นในระบบปรับอากาศ ที่ก่อให้เกิดปัญหากับโอโซนในชั้นบรรยากาศ มีชื่อย่อว่า

ก.) ODP.
ข.) CFC.
ค.) GWP.
ง.) VRV.
จ.) HCFC.
ฉ.) ไม่มีข้อใดถูกต้อง

1.2 หลอดไฟฟ้าแสงสว่างชนิดใดที่ ให้ความสว่างมากที่สุด ในขนาดการกินไฟเท่ากัน

ก.) หลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์
ข.) หลอด อินแคนเดสเซนต์
ค.) หลอด โซเดียม
ง.) หลอด ฮาโลเจน
จ.) หลอด นีออน
ฉ.) หลอด ฟลูออเรสเซนต์ แบบผอม

1.3 น้ำเสียจากบ้านที่ต้องต่อเข้า บ่อดักไขมัน คือ

ก.) น้ำจากโถส้วม
ข.) น้ำจากที่อาบน้ำ
ค.) น้ำจากอ่างล้างหน้า
ง.) น้ำจากครัว
จ.) น้ำจากท่อน้ำฝน
ฉ.) น้ำทิ้งจากอาคารทุกชนิด ต้องลงบ่อดักไขมันก่อน

1.4 เหตุที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุด ในขณะเกิดอัคคีภัย เนื่องจาก

ก.) ควันไฟ
ข.) ไฟลวก
ค.) เหยียบกันตาย
ง.) ความร้อนจากเพลิงไหม้
จ.) สะดุดหกล้ม หัวกระแทกพื้นเสียชีวิต
ฉ.) ถูกชิ้นส่วนอาคารที่เสียหายจากเพลิงไหม้หล่นลงมาทับ

1.5 ระบบปรับอากาศแบบใด กินไฟ (โดยทั่วไป) น้อยที่สุด คิดที่กิโลวัตต์/ตันความเย็น

ก.) เครื่องปรับอากาศระบบหน้าต่าง
ข.) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ค.) Packaged Air-cooled Air conditioner
ง.) Packaged Water-cooled Air conditioner
จ.) Air-cooled Water Chiller
ฉ.) Water-cooled Water Chiller

2. จงเติมคำตอบลงในช่องว่างที่กำหนดให้ เขียนคำตอบให้กระชับและชัดเจน ( คะแนนรวม 50 คะแนน )

2.1 บ่อดักไขมัน (Grease Trap) คืออะไร มีไว้เพื่ออะไร (2คะแนน)

2.2 ทำไมไม่ควรต่อปั๊มน้ำโดยตรงจากท่อประปาสาธารณะ (3คะแนน)

2.3 ท่อ PE. ต่างกับ ท่อ PB. อย่างไร (3คะแนน)

2.4 Fire Pump คืออะไร (2คะแนน)

2.5 บอกความแตกต่างของหม้อแปลงทั้งสองชนิดและแต่ละแบบควรติดตั้งไว้ภายในหรือภายนอกอาคาร (4คะแนน)

ก. หม้อแปลงแบบแห้ง (Dry Type)
ข. หม้อแปลงแบบน้ำมัน (Oil Type)

2.6 Overflow ในระบบระบายน้ำ คืออะไร และสำคัญอย่างไร (3คะแนน)

2.7 ท่อเอสล่อนแบบ สีเหลือง มีลักษณะ อย่างไร ใช้งานในลักษณะใดบ้าง (2คะแนน)

2.8 ท่อเอสล่อนแบบ สีฟ้า มีลักษณะ อย่างไร ใช้งานในลักษณะใดบ้าง (2คะแนน)

2.9 ท่อเอสล่อนแบบ สีเทา มีลักษณะ อย่างไร ใช้งานในลักษณะใดบ้าง (2คะแนน)

2.10 อัคคีภัยหรือการเกิดสันดาปจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วย สามสิ่งคือ (3คะแนน)

ก.
ข.
ค.

2.11 Fire Hose คืออะไร (2คะแนน)

2.12 สายดินคืออะไร มีไว้เพื่ออะไร (2คะแนน)

2.13 ทำไมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านอย่างมีมาตรฐาน ควรจะมีเบรคเกอร์ 2 จุด (2คะแนน)

2.14 Fire Compartment คืออะไร (2คะแนน)

2.15 Automatic Water Sprinkler คืออะไร (2คะแนน)

2.16 Fire Department Connection คืออะไร (2คะแนน)

2.17 ทำไมควรหลีกเลี่ยง การทำรางน้ำภายในอาคาร (3คะแนน)

2.18 อธิบายระบบปรับอากาศ ต่อไปนี้ และบอกความแตกต่างของแต่ละระบบ (คะเเนนรวม6คะแนน)

ก. แบบติดหน้าต่าง (Windows Type) (2คะแนน)
ข. แบบแยกส่วน (Split Type) (2คะแนน)
ค. แบบเครื่องชนิดทำน้ำเย็น (Water Chiller) (2คะแนน)

2.19 ถ้าท่านต้องออกแบบอาคารที่ถูกจำกัดความสูงเป็นอย่างมาก จนไม่สามารถออกแบบให้มี ห้องเครื่องลิฟต์ เหนือ ชั้นดาดฟ้า ของ อาคาร หลังนั้น ได้ ท่านจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไร (3คะแนน)

3. จงตอบคำถามต่อไปนี้ (คะแนนรวม 12 คะแนน)

3.1 จงบอกสาเหตุที่ท่องานระบบต่างๆของอาคาร มักเสียหายบริเวณรอยต่อ ที่เชื่อมระหว่างอาคารกับโครงสร้าง ภายนอก (2 คะแนน)

3.2 ให้ท่านนำเสนอวิธีการแก้ไข ความเสียหายของท่องานระบบต่างๆของอาคารที่เชื่อมต่อกับระบบภายนอก อาคาร มาสองแนวทาง พร้อม วาดภาพ ประกอบ ในพื้นที่ที่เตรียมไว้ให้ (10คะแนน)

แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2

4. จงตอบคำถามต่อไปนี้ (คะแนนรวม 13 คะแนน)

นายกิตติซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวหลังหนึ่ง บ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นพื้นที่รวม 150 ตารางเมตร พื้นที่ชั้นล่าง มีขนาด 75 ตารางเมตร แปลนบ้าน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างบนที่ดินขนาด 100 ตารางวา โดยผนังอาคารเว้นห่างโดยรอบจาก เขตที่ดินมีระยะต่ำสุดคือ 3 เมตร หลังคาบ้าน เป็น ทรงปั้นหยาปูด้วยกระเบื้องซีเมนต์ เอียงลาด 35 องศา มีชายคายื่นยาว 1.25 เมตร โดยรอบ ทุกด้าน นายกิตติได้ปรึกษา ท่านว่า จะ ใส่รางน้ำรอบชายหลังคาบ้านดีหรือไม่ ท่านจะแนะนำเจ้าของบ้านท่านนี้อย่างไร?

4.1 ท่านแนะนำที่จะให้ เจ้าของบ้านท่านนี้ ควร ติดรางน้ำ หรือ ไม่ควร ติดรางน้ำ ที่ชายหลังคาบ้าน (1คะแนน)

4.2 อธิบายเหตุผลและข้อดีของทางเลือกที่ท่านแนะนำ (5คะแนน)

ถ้าสมมุติว่า นายกิตติ ซึ่งอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านก็ตาม ได้ตัดสินใจว่าจะ ไม่ติดตั้งรางน้ำ อย่างแน่นอน ให้ท่านแจกแจงปัญหาที่เกิดถ้าไม่ใส่รางน้ำ พร้อมแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อาจวาดรูปประกอบเพื่อความชัดเจน

4.3 ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นถ้าไม่มีการติดตั้งรางน้ำ (2คะแนน)

4.4 วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อข้างต้น (5คะแนน)

5. จงตอบคำถามต่อไปนี้ (คะแนนรวม 20 คะแนน)

ท่านได้รับคำขอร้องจากเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งซื้อแบบบ้านหารสองจาก สพช. เพื่อนของท่านต้องการประหยัดงบประมาณส่วนหนึ่งโดยใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว และได้เขียนรายการสัญลักษณ์ แสดงชนิดและจำนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีส่งมาให้ท่าน ดังข้อมูลข้างล่างนี้

รายการ ชนิดและจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เจ้าของบ้านมีอยู่ มีดังนี้

1. 1 มีอยู่ 10 หน่วย สัญลักษณ์นี้ตรงกับข้อ ……………..
2. 2 มีอยู่ 2 หน่วย สัญลักษณ์นี้ตรงกับข้อ ……………..
3. 3 มีอยู่ 6 หน่วย สัญลักษณ์นี้ตรงกับข้อ ……………..
4. 4 มีอยู่ 1 หน่วย สัญลักษณ์นี้ตรงกับข้อ ……………..
5. 5 มีอยู่ 1 หน่วย สัญลักษณ์นี้ตรงกับข้อ ……………..
6. 6 มีอยู่ 2 หน่วย สัญลักษณ์นี้ตรงกับข้อ ……………..
7. 7 มีอยู่ 4 หน่วย สัญลักษณ์นี้ตรงกับข้อ ……………..
8. 8 มีอยู่ 4 หน่วย สัญลักษณ์นี้ตรงกับข้อ ……………..
9. 9 มีอยู่ 1 หน่วย สัญลักษณ์นี้ตรงกับข้อ ……………..
10. 10 มีอยู่ 2 หน่วย สัญลักษณ์นี้ตรงกับข้อ ……………..

ตัวเลือกสำหรับคำตอบมีดังนี้

A. ปลั๊กโทรศัพท์แบบตัวเมีย
B. ปลั๊กโทรศัพท์แบบตัวผู้
C. ปลั๊กคอมพิวเตอร์เครือข่าย
D. ปลั๊กเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์
E. ปลั๊กเสาอากาศวิทยุ
F. ปลั๊กไฟฟ้าแบบคู่
G. ปลั๊กไฟฟ้าแบบเดี่ยว
H. ปลั๊กไฟฟ้าแบบคู่ชนิดกันน้ำ
I. ปลั๊กไฟฟ้าแบบเดี่ยวชนิดกันน้ำ
J. อุปกรณ์ส่งสัญญาณอินฟาเรทกันขโมย
K. โคมไฟเพดาน แบบซาลาเปา
L. โคมไฟกิ่งติดผนัง
M. โคมไฟเพดาน แบบฟลูออเรสเซนต์แบบยาวขนาด 32 วัตต์พร้อมครอบพลาสติก
N. โคมไฟเพดาน แบบฟลูออเรสเซนต์แบบยาวขนาด 20 วัตต์พร้อมครอบพลาสติก
O. โคมไฟเพดาน แบบฟลูออเรสเซนต์แบบกลมขนาด 20 วัตต์พร้อมครอบพลาสติก
P. โคมไฟเพดาน แบบฟลูออเรสเซนต์แบบกลมขนาด 32 วัตต์พร้อมครอบพลาสติก
Q. สวิชไฟฟ้า
R. สวิชไฟฟ้าแบบความต้านทาน 32 วัตต์
S. สวิชไฟฟ้าแบบความต้านทาน 20 วัตต์
T. สวิชไฟฟ้าแบบสองทาง
U. ตู้ไฟฟ้า Main Breaker
V. ตัวควบคุมเครื่องปรับอากาศ
W. สวิชควบคุมอุปกรณ์สัญญาณกันขโมย

5.1 ให้ท่านจับคู่สัญญาลักษณ์อุปกรณ์ ต่างๆเหล่านี้ จากรายการที่แสดงไว้ข้างขวาให้ถูกต้อง โดยใส่ตัวเลือกลงในช่องว่างที่เตรียมไว้ (10 คะแนน )

5.2 จากข้อมูลที่ท่านได้ข้างต้น ให้ท่านวางผังไฟฟ้า(โดยสังเขป)บนแปลนบ้านที่ให้ไว้ข้างล่างนี้ (10คะแนน)

ใส่ชนิด และ จำนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าตามที่ได้กำหนดมาให้ครบถ้วน (ห้ามใส่อุปกรณ์น้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนดมาให้) วางตำแหน่ง ของ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม กับการใช้งาน ในแต่ละบริเวณ และ โยง สายไฟฟ้า ที่ควบคุม การปิดเปิด ระหว่าง สวิชไฟฟ้า กับ ดวงโคม ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ไม่ต้อง โยงสายไฟฟ้าสำหรับส่วนอื่นๆ)

รายการข้อสอบทั้งหมด<–