Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย 5 – Winyou an Architect

การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย 5

เขียนเมื่อ 29 May 2010 at 11:49

คนที่ไม่หวังดีและก่อความเสียหายให้กับอาคารนั้นแบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ พวกผู้บุกรุก พวกทำลายของ ขโมย และสุดท้ายคือ ผู้ก่อการร้าย รูปแบบและวิธีการป้องกันความเสียหายของอาคารจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีดังนี้

“ผู้บุกรุก” หรือฝรั่งเรียกว่า “TRESSPASSERS” การบุกรุกของคนพวกนี้อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องดำเนินการคือแสดงขอบเขตอาณาบริเวณของอาคารที่ชัดเจนว่าพื้นที่บริเวณใดห้ามเข้า อุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดคือป้ายหรือสัญญาลักษณ์เช่น “ห้ามเข้า” “พื้นที่เฉพาะ” ทั้งนี้จะป้องกันได้เฉพาะผู้ที่เข้ามาอย่างไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจเข้ามาแต่ไม่ได้ต้องมาก่อความเสียหายให้กับอาคารสถานที่

BangkokOnFire5

ภาพจาก หน้าที่ 3 บทที่ 4 ของ “Transit Security Design Considerations” โดย U.S. Department of Transportation

“นักทำลายของ” หรือ “Vandals” คนพวกนี้ชอบขว้างปาสิ่งของที่หยิบฉวยได้รอบตัว เช่นก้อนหิน ก้อนอิฐ ขวดน้ำ ฯลฯ เข้ามาในอาคาร เพื่อให้เกิดความเสียหายกับอาคารโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นกระจก เช่นหน้าต่าง ประตู เป็นต้น ถือเป็นระดับแรกของการก่อการร้ายระดับต้น

บุคคลเหล่านี้มักพยายามหลบตัวจากการมองเห็นของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคาร หรือจากกล้องวงจรปิด จึงใช้วิธีก่อความเสียหายโดยถอยห่างจากตัวอาคาร หรือทำการในเวลากลางคืน การป้องกันคนเหล่านี้ที่ง่ายที่สุดคือการใช้รั้วกั้นพื้นที่ โดยต้องมีระยะห่างระหว่างรั้วกับตัวอาคารให้มากที่สุด

“ขโมย” หรือ “Thieves” เป็นพวกหัวขโมย ที่บุกรุกอาคารโดยมีเป้าหมายที่จะนำทรัพย์สินออกไป หัวขโมยมีตั้งแต่พวกมือสมัครเล่น มืออาชีพ รวมไปถึง พวกอาศัยสถานะการ์ณช่วงชุลมุน เช่นเหตุอัคคีภัย

วิธีป้องกันคนเหล่านี้คือการใช้รั้วที่สูงและมีแนวป้องกันการปีนข้าม ซึ่งได้ประโยชน์สองอย่างคือ ป้องกันการเข้าถึงอาคาร และสร้างความลำบากเมื่อต้องขนของที่ขโมยได้ออกไปจากพื้นที่อาคาร

บุคคลกลุ่มสุดท้ายคือ “นักก่อการร้าย” หรือ “โจรก่อการร้าย” หรือ “Terrorists” เป็นกลุ่มที่มีอันตรายสูงสุด มีการใช้อาวุธ เช่น ปืน ระเบิด เพื่อเข้ามาจู่โจม และบุกเข้ามาในอาคาร สถานที่ โดยมีเป้าหมายตั้งแต่การบุกรุกเข้ามา เพื่อทำลายอาคาร จับตัวประกัน สังหารบุคคล ปล้นทรัพย์สิน การรับมือทำเป็นยากที่สุด เพราะมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนจะดำเนินการทุกครั้ง โดยจะมีการสำรวจอาคารก่อนดำเนินการ เพื่อหลบหลีกการตรวจจับและสิ่งกีดขวางต่างๆ

วิธีการรับมือ ต้องใช้หลายๆมาตรการรวมกัน ตั้งแต่ รั้งสูง รั้วลวดหนาม สิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ การปิดกั้นยานพาหนะที่เข้าถึงอาคารได้ การตรวจตราด้วยกล้องวงจรปิด เป็นต้น เนื้อหาวิธีการป้องกันอาคารของบทความนี้ผู้เขียนจะเน้นการป้องกันกลุ่มบุคคลเหล่านี้นั่นเอง

ยังมีต่อ

กลับไปที่รายการบทความ<–