Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย 7 – Winyou an Architect

การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย 7

เขียนเมื่อ 4 July 2010 at 12:48

จากตอนที่แล้วเราได้พูดไปถึงการออกแบบส่วนของสถาปัตยกรรมและรูปแบบขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการก่อการร้ายได้อย่างไรบ้าง ต่อไปจะเป็นข้อมูลเรื่องของงานระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการก่อการร้ายนั้นมีอะไรบ้าง

องค์ประกอบของงานระบบประกอบอาคารที่ต้องป้องกันการป้องกันการก่อการร้ายนั้นเราจะแบ่งเป็น ระบบบริการสาธารณะ ระบบควบคุมหลัก ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย

BangkokOnFire7

“ระบบบริการสาธารณะ” นั้นก็คืองานระบบวิศวกรรมทั้งหมดที่ทำงานร่วมกับการให้บริการหลักของอาคารนั้น เช่น ถ้าเป็นโครงการรถไฟฟ้า ระบบที่ว่านั้นก็คือ ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขบวนรถไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า ที่จ่ายให้กับโถงพักรอผู้โดยสาร เป็นต้น ระบบนี้รวมไปถึงกรณีที่มีการใช้แหล่งพลังงานอื่นๆที่ต้องจ่ายให้กับระบบนี้เช่น ระบบท่อแก๊สที่จ่ายให้กับรถโดยสารประจำทางอีกด้วย

การถูกก่อการร้ายที่ระบบนี้จะส่งผลกับการให้บริการสาธารณะกับประชาชนโดยทันที ดังนั้นการดูแลและป้องกันระบบเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นท่อแก๊สหรือระบบท่อส่งน้ำมัน นอกจากจะทำให้การให้บริการหยุดชะงักแล้ว การก่อการร้ายที่ระบบเหล่านี้โดยตรงยังก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงบริเวณพื้นที่โดยรอบ

ดังนั้นท่อหรือระบบจ่ายพลังงานเหล่านี้จะต้องได้รับการออกแบบเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการก่อการร้ายด้วย โดยจะต้องออกแบบให้ระบบนี้อยู่ห่างจากพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ เช่น ที่จอดรถสาธารณะ ถนนสาธารณะ ให้อยู่ในระยะพ้นการถูกโจมตีหรือมีสิ่งกีดขวางที่เหมาะสมถ้าไม่สามารถจัดพื้นที่ที่เหมาะสมได้

“ระบบควบคุมหลัก” ประกอบด้วยระบบการตรวจตรา ตรวจวัด ที่มองเห็นสถานะของระบบ ระบบควบคุมที่สามารถเข้าไปเปิดและปิดระบบ ระบบนี้ประกอบไปด้วย สวิทช์เกียร ระบบเตือนภัยอื่นๆ ระบบที่กล่าวถึงมานี้เรามักรู้จักในชื่อของ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ หรือ BAS = Building Automation System นั้นเอง

ที่ตั้งของห้องนี้ควรอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุด ตำแหน่งที่ดีนั้นควรอยู่นอกอาคารแต่สามารถเข้าถึงอาคารได้ง่าย ไม่ควรอยู่ใกล้หรือในที่จอดรถ พื้นที่ขนของ ซึ่งเป็นจุดอ่อนแอที่สุดที่ถูกโจมตีได้ง่าย

“งานระบบไฟฟ้ากำลัง” จะต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีที่ระบบไฟฟ้าหลักถูกทำลาย ระบบไฟฟ้าสำรองจะต้องมีเพียงพอที่จะจ่ายให้กับระบบหลักต่างๆ และควรตั้งอยู่ห่างจากระบบจ่ายไฟฟ้ากำลังปกติให้มากที่สุด เพื่อให้ลดความเสียหายถ้าระบบไฟฟ้ากำลังหลักถูกโจมตี

ระบบไฟฟ้าสำรองต้องได้รับการดูแลและทดสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบนั้นยังทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น การซ้อมถูกตัดไฟฟ้าจริงๆเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินเป็นระยะๆและสม่ำเสมอ

ยังมีต่อ

กลับไปที่รายการบทความ<–