Category Archives: Article

BangkokOnFire4

การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย 4

เขียนเมื่อ 23 May 2010 at 13:04 จากบทความเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้ายมาแล้ว 3 ตอน มีการตอบรับกลับมาพอสมควร อาจารย์ระดับชั้นครูในมหาวิทยาลัย สถาปนิกนักวิชาชีพหลายท่านได้ให้ความสนใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์หลากหลายความเห็น ผู้เขียนจับประเด็นหนึ่งที่สำคัญได้คือ อยากให้มีการแบ่งประเภทของอาคารที่ต้องมีการป้องกันการก่อการร้ายเป็นส่วนหนึ่งของบทความนี้

Read More »

BangkokOnFire3

การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย 3

เขียนเมื่อ 22 May 2010 at 19:44 กรอบความคิดสำหรับบทความเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้ายชุดนี้ ผู้เขียนจะเน้นเฉพาะเรื่องแนวทางแนวด้านการออกแบบเชิงกายภาพที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมประกอบอาคารเท่านั้น ส่วนการจัดการหรือบริหารอาคารนั้นเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ชำนาญการจะต้องให้ข้อมูลหรือรายละเอียดต่อไป

Read More »

BangkokOnFire2

การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย 2

เขียนเมื่อ 22 May 2010 at 00:56 มีหลายคนถามว่า สถาปนิกที่เรียนมาตั้งห้าปีในมหาวิทยาลัย ศึกษาเรื่องต่างๆมาเยอะมาก ทั้ง แนวคิดการออกแบบที่มาจากจิตวิญญาณ การประหยัดพลังงาน การก่อสร้าง แล้วยังต้องมารู้เรื่องนี้อีก ไม่มากไปหรือไง

Read More »

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน

29 มกราคม 2544 ถ้าท่าน เริ่มอ่านบทความนี้ แสดงว่าท่าน น่าจะเป็นผู้หนึ่งที่ตระหนัก ในการประหยัดพลังงาน และ เราคงไม่ต้อง มาคุยกัน ถึงเรื่อง เหตุผล ที่ต้องประหยัดพลังงานกัน เพราะเดาว่า คนเราถ้าลองสนใจที่จะอ่าน เรื่องประหยัดพลังงานแล้ว แสดงว่า เขา หรือ เธอผู้ นั้นย่อมเป็นผู้ที่รู้ดีอยู่แล้วว่า การประหยัดพลังงานนั้นมีประโยชน์ อย่างไร แก่ ตนเอง ผู้อื่น สังคม ประเทศชาติ จนไปถึง โลกของเรา

Read More »

อาคารจอดรถถึงไม่อยากมีก็ต้องสร้าง

อาคารจอดรถถึงไม่อยากมีก็ต้องสร้าง ตอนที่ 1  05-06-2009 อาคารจอดรถถึงไม่อยากมีก็ต้องสร้าง ตอนที่ 2  08-07-2009 อาคารจอดรถถึงไม่อยากมีก็ต้องสร้าง ตอนที่ 3  05-08-2009 อาคารจอดรถถึงไม่อยากมีก็ต้องสร้าง ตอนที่ 4  06-09-2009 อาคารจอดรถถึงไม่อยากมีก็ต้องสร้าง ตอนที่ 5  04-10-2009 อาคารจอดรถถึงไม่อยากมีก็ต้องสร้าง ตอนที่ 6  06-11-2009 อาคารจอดรถถึงไม่อยากมีก็ต้องสร้าง ตอนที่ 7  01-12-2009 กลับไปที่รายการบทความ<–

Read More »

BangkokOnFire

การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย ตอนที่ 1

เขียนเมื่อ 21 May 2010 at 00:34 หัวข้อนี้เป็นบทความที่ผมคิดที่จะเขียน มาประมาณ สามปีที่แล้ว ตั้งแต่ในบ้านเรา คือที่กรุงเทพเกิดเรื่องการวางระเบิดมาเป็นระยะๆ แต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะรวบรวมข้อเขียนนี้ขึ้นมาสักที ทั้งๆที่ได้วางโครงเรื่องเอาไว้แล้ว มีการหาข้อมูลดิบบ้างส่วนไว้แล้ว จนกระทั่งวันนี้ผมคิดว่า ต้องเข็นเรื่องนี้ออกมาสักที เพราะน่าจะมีประโยชน์กับ สถาปนิก และ เจ้าของอาคารที่จะพัฒนา ออกแบบและก่อสร้าง อาคารที่สามารถป้องกันการก่อการร้ายได้บ้างไม่มากก็น้อย

Read More »

อ่างล้างหน้าในโรงแรมชื่อ AC Palacio ในประเทศสเปน

101 เรื่องที่สถาปนิกน่ารู้: เรื่องที่ 2 อ่างล้างหน้าไม่ต้องมีที่ขังน้ำ

2 June 2013 at 12:49 จากการทำงานเป็นสถาปนิกมานาน พบว่ามีข้อมูลและข้อเท็จจริงหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้หรือผิดแผกจากที่เคยเรียนมาในโรงเรียนสถาปัตยกรรม จึงอยากที่จะนำมาเสนอเพื่อแชร์ประสบการณ์ โดยแบ่งเป็นเรื่องๆ เรื่องที่สองที่จะขอนำเสนอคือ สะดืออ่างล้างหน้าหน้าอ่างล้างมือ

Read More »

การวางถังดับเพลิงที่ญี่ปุ่น

101 เรื่องสถาปนิกน่ารู้: เรื่องที่1 ถังดับเพลิง

10 May 2013 at 14:32 จากการทำงานเป็นสถาปนิกมานานพบว่ามีข้อมูลและข้อเท็จจริงหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้หรือผิดแผกจากที่เคยเรียนมาในโรงเรียนสถาปัตยกรรมจึงอยากที่จะนำมาเสนอเพื่อแชร์ประสบการณ์ โดยแบ่งเป็นเรื่องๆ

Read More »