Tag Archives: knowledge

การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย 8

เขียนเมื่อ 24 July 2010 at 00:30 ตอนนี้เราจะมาต่อกันเรื่องการออกแบบงานระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการก่อการร้ายต่อจากตอนที่แล้ว โดยที่ตอนที่แล้วเราได้พูดถึงระบบประกอบอาคาร 3 ระบบคือ ระบบบริการสาธารณะ ระบบควบคุมหลัก ระบบไฟฟ้ากำลัง ตอนนี้เราจะมาพูดถึงระบบที่เหลือคือ ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล ระบบสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัย และ ระบบป้องกันอัคคีภัย

Read More »

BangkokOnFire7

การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย 7

เขียนเมื่อ 4 July 2010 at 12:48 จากตอนที่แล้วเราได้พูดไปถึงการออกแบบส่วนของสถาปัตยกรรมและรูปแบบขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการก่อการร้ายได้อย่างไรบ้าง ต่อไปจะเป็นข้อมูลเรื่องของงานระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการก่อการร้ายนั้นมีอะไรบ้าง

Read More »

BangkokOnFire6

การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย 6

เขียนเมื่อ 22 June 2010 at 18:21 หน้าที่อย่างหนึ่งของสถาปนิกที่สามารถช่วยลดความเสียหายและสูญเสียจากเหตุก่อการร้ายคือ การออกแบบกรอบอาคารทีเหมาะสม กรอบอาคารเป็นพื้นที่ส่วนแรกที่ผู้ก่อการร้ายจะเข้าโจมตีหลังจากที่ผ่านด่านต่างๆที่เราเตรียมไว้ด้านนอกได้สำเร็จ กรอบอาคารที่เหมาะสมจะสามารถยับยั้งหรือลดความเสียหายและการบุกเข้าพื้นที่ภายนอกได้

Read More »

BangkokOnFire5

การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย 5

เขียนเมื่อ 29 May 2010 at 11:49 คนที่ไม่หวังดีและก่อความเสียหายให้กับอาคารนั้นแบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ พวกผู้บุกรุก พวกทำลายของ ขโมย และสุดท้ายคือ ผู้ก่อการร้าย รูปแบบและวิธีการป้องกันความเสียหายของอาคารจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีดังนี้

Read More »

BangkokOnFire4

การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย 4

เขียนเมื่อ 23 May 2010 at 13:04 จากบทความเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้ายมาแล้ว 3 ตอน มีการตอบรับกลับมาพอสมควร อาจารย์ระดับชั้นครูในมหาวิทยาลัย สถาปนิกนักวิชาชีพหลายท่านได้ให้ความสนใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์หลากหลายความเห็น ผู้เขียนจับประเด็นหนึ่งที่สำคัญได้คือ อยากให้มีการแบ่งประเภทของอาคารที่ต้องมีการป้องกันการก่อการร้ายเป็นส่วนหนึ่งของบทความนี้

Read More »

BangkokOnFire3

การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย 3

เขียนเมื่อ 22 May 2010 at 19:44 กรอบความคิดสำหรับบทความเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้ายชุดนี้ ผู้เขียนจะเน้นเฉพาะเรื่องแนวทางแนวด้านการออกแบบเชิงกายภาพที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมประกอบอาคารเท่านั้น ส่วนการจัดการหรือบริหารอาคารนั้นเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ชำนาญการจะต้องให้ข้อมูลหรือรายละเอียดต่อไป

Read More »

BangkokOnFire

การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการก่อการร้าย ตอนที่ 1

เขียนเมื่อ 21 May 2010 at 00:34 หัวข้อนี้เป็นบทความที่ผมคิดที่จะเขียน มาประมาณ สามปีที่แล้ว ตั้งแต่ในบ้านเรา คือที่กรุงเทพเกิดเรื่องการวางระเบิดมาเป็นระยะๆ แต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะรวบรวมข้อเขียนนี้ขึ้นมาสักที ทั้งๆที่ได้วางโครงเรื่องเอาไว้แล้ว มีการหาข้อมูลดิบบ้างส่วนไว้แล้ว จนกระทั่งวันนี้ผมคิดว่า ต้องเข็นเรื่องนี้ออกมาสักที เพราะน่าจะมีประโยชน์กับ สถาปนิก และ เจ้าของอาคารที่จะพัฒนา ออกแบบและก่อสร้าง อาคารที่สามารถป้องกันการก่อการร้ายได้บ้างไม่มากก็น้อย

Read More »

อ่างล้างหน้าในโรงแรมชื่อ AC Palacio ในประเทศสเปน

101 เรื่องที่สถาปนิกน่ารู้: เรื่องที่ 2 อ่างล้างหน้าไม่ต้องมีที่ขังน้ำ

2 June 2013 at 12:49 จากการทำงานเป็นสถาปนิกมานาน พบว่ามีข้อมูลและข้อเท็จจริงหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้หรือผิดแผกจากที่เคยเรียนมาในโรงเรียนสถาปัตยกรรม จึงอยากที่จะนำมาเสนอเพื่อแชร์ประสบการณ์ โดยแบ่งเป็นเรื่องๆ เรื่องที่สองที่จะขอนำเสนอคือ สะดืออ่างล้างหน้าหน้าอ่างล้างมือ

Read More »

การวางถังดับเพลิงที่ญี่ปุ่น

101 เรื่องสถาปนิกน่ารู้: เรื่องที่1 ถังดับเพลิง

10 May 2013 at 14:32 จากการทำงานเป็นสถาปนิกมานานพบว่ามีข้อมูลและข้อเท็จจริงหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้หรือผิดแผกจากที่เคยเรียนมาในโรงเรียนสถาปัตยกรรมจึงอยากที่จะนำมาเสนอเพื่อแชร์ประสบการณ์ โดยแบ่งเป็นเรื่องๆ

Read More »